Türkçe  English
[ Anasayfa [ Hakkımızda [ Bize Ulaşın [ Soru-Cevap [ Görüş/Öneri

01 Eylül 2015 Salı  

 

  Kullanıcı Paneli
E-posta
Şifre
Üye Ol 
Şifremi Unuttum 
  Kategoriler
  Kitap
  Atatürk
  Osmanlı Tarihi
  Pîrî Reis
  Ermeni
  CD-VCD
  Belleten
  Belgeler
  Kongre
  Höyük
  Tercih Edilenler

 

  İndirimdekiler
Câbî Tarihi 2 III. D...
Türk-Alman İlişkiler...
Miletopolis Kökenli ...
Yemen'de Osmanlı İdâ...
Gürcistan Tarihi 20...

 

 

  En Çok İzlenen
Fransız İhtilali v...
Kız Kulesi (Efsane...
Kurtuluş Savaşı Sı...
Türkiye Selçuklu D...
Bozok Sancağı'nda ...

 
  

Adres : Kızılay Sokağı No:1
06100 Sıhhiye Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90 312 267 16 11
Faks : +90 312 267 07 76
E-posta : e-magaza@ttk.gov.tr


    

    Anasayfa Kitap Roma Tarihi I. Cilt: CUMHURİYE...

  Ürün Hakkında

Roma Tarihi I. Cilt: CUMHURİYET (Menşe'lerden Akdeniz Havzasında Hakimiyet Kurulmasına Kadar) , 2011 , Halil DEMİRCİOĞLU

Teslimat   Fiyat Seç
İndirimli Fiyat :  24.00 TL
8.27 (Usd)
7.76 (Euro(E))
 

 
Özet:
Belgelere dayanılarak hazırlanmış olan bu kitap;Oluşlar anlatılırken her şeyden önce "devlet" gediği için, siyasi tarih ön plânda yer almaktadır. Bunun yanında tabiatiyle medeniyet ve kültür başarılarının da, Roma mirasının umumî çerçevesi içindeki mevkiini ve cihan tarihindeki önemini ortaya koymaktadır.
İçindekiler:

HARİTALARIN LİSTESİ

RESİMLERİN LİSTESİ

ÖNSÖZ

ROMA TARİHİ VE DÜNYA TARİHİ

GENEL BİBLİYOGRAFYA: ESKİ VE YENİ ESERLER

GİRİŞ

ROMA DEVLETİNİN KURULUŞUNDAN ÖNCE İTALYA

A.       MEMLEKET: COĞRAFİ MEKÂN

B.       HALK: EN ESKİ YERLEŞMELER PREHİSTORYA VE PROTOHİSTORYA

C.       ETRÜSKLER

1.       Siyasî tarih

2.       Etrüsk’lerde devlet ve cemiyet

3.       Ektrüsk’lerde medeniyet ve kültür

4.       Bibliyografya

BİRİNCİ BÖLÜM

EN ESKİ ROMA KIRALLIK DEVRİ

A.       ROMA’NIN DOĞUŞU VE İLK ZAMANLARI

1.       Kuruluş ve krallar efsaneleri

2.       Roma’nın tarihî gelişmesi ve safhaları

B.       ESKİ ROMA’DA CEMİYET VE DEVLET

1.       Cemiyet teşkilatı: Patrici’ler ve  Pleb’ler

2.       Devlet: En eski esas teşkilat

3.       Esas teşkilatta değişmeler: İlk reform

C.       ESKİ ROMA’DA MEDENİYET VE KÜLTÜR

Bibliyografya

İKİNCİ BÖLÜM

CUMHURİYETİN KURULUŞU

LÂTİUM’DA SİYAS HÂKİMİYET

M.Ö. BEŞİNCİ YÜZYIL

A.       CUMHURİYETİN ESAS TEŞKİLÂTI

B.       DIŞ POLİTİKA OLAYLARI

1.       Dış tehlikeler ve diplomatik faaliyetler

2.       Harp cepheleri ve savaşlar

C.       İÇ POLİTİKA OLAYLARI

1.       Patrici-Pleb mücadelesi, sebepleri ve başlıca cepheleri

2.       Patrici-Pleb mücaüdelesinin fiilen başlaması ve Pleb’lerin ilk kazançları

3.       Decemvir’lerin komisyonunun kurulması ve on iki levha kanunlarının neşri

4.       Patrici-Pleb mücadelesinde Pleb’lerin yeni kazançları

Bibliyografya

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEVLETİN GELİŞMESİ VE GENİŞLEMESİ

M.Ö. 337-296

A.       GAL’LER FELÂKETİ VE ROMA’NIN YENİDEN KALKINMASI

1.       Galler felâketi

2.       Roma’nın kalkınması ve ilk savaşlar

B.       ORTA İTALYA’NIN FETHİ

1.       Fütuhat meselesi: Roma’nın Latium dışında genişlemesinin âmilleri ve metotları

2.       Orta İtalya’nın fethi başlıyor. Birinci Samnit Harbi

3.       Lâtin’ler harbi ve Latium’da yeni nizam

4.       İkinci (Büyük) Samnit Harbi

5.       Orta İtalya vahdeti kuruluyor. Üçüncü Samnit harbi

C.       GÜNEY İTALYA’NIN FETHİ İTALYA YARIMADASINDA SİYASİ MEKAN VAHDETİ KURULUYOR

1.       Roma’nın Güney İtalya ile ilgilenmesi Tarentum ve Pyrrhos ile harp

2.       Pyrrhos’fun İtalya’ya gelmesi ve savaşlar

Bibliyografya

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İTALYA’NIN FETHİ DEVRİNDE CEMİYET VE DEVLTE, MEDENİYET VE KÜLTÜR

A.       PATRİCİ-PLEB MÜCADELESİNİN SONU VE SINLARIN UZLAŞMASI

1.       Pleb’lerin sürekli kazançları ve consul’luğa erişmeleri

2.       Pleb’lerin hükümete iştiraki ve Patrici-Pleb mücadelesinin sonu

B.       İTALYA’NIN FETHİ SONUNDA ROMA SOSYETESİ

C.       İTALYA’NIN FETHİ SONUNDA ROM CUMHURİYETİNİN ESAS TEŞKİLATI

D.       ROMA CUMHURİYETİNİN ORDU TEŞKİLATI

E.       YENİ İTALYA DEVLETİ ROMA-İTALYA KONFEDERASYONU

F.        İTALYA FÜTUHATI DEVRİNDE MEDENİYET VE KÜLTÜR

Bibliyografya

BEŞİNCİ BÖLÜM

BATI AKDENİZ DÜNYASININ FETHİ PÖN HARPLERİ

M.Ö. 266-133)

A.       BİRİNCİ PÖN HARBİ

1.       Vahdetli İtalya’nın Batı denizi meselesi Roma’nın Kartaca devleti ile münasebetleri, Harbin sebepleri

2.       Birinci Pön Harbinin safhaları Sicilya ve Afrika’daki savaşlar ve sulh

B.       BİRİNCİ PÖN HARBİNDEN SONRA ROMA VE KARTACA

1.       Roma’nın kazançları ve İtalya ile deniz-aşarı memleketlerde teşkilatlanması

2.       Kartaca’nın kayıpları ve bunları telafi etme düşünceleri

C.       İKİNCİ PÖN HARBİ

1.       Harbin patlamasına götüren sebepler ve vesileler; Tarafından harp plânları

2.       Kartaca’lıların İtalya’ya taarruzu. İtalya’daki harp harekâtı

3.       İtalya dışındaki harp hareketleri

4.       İtalya harp sahnesindeki savaşlar. İkinci Pçön Harbi bitiyor

D.       ÜÇÜNCÜ PÖN HARBİ

1.       Üçüncü Pön harbinden önce Roma ve Kartaca

2.       Üçüncü Pön Harbi Roma ile Kartaca arasındaki son çatışma, Kartaca’nın zaptı ve tahribi

3.       Üçüncü Pön Harbi sıralarında İspanya. İspanya’daki istiklal savaşları: Roma İspanya’yı kat’i hakimiyetine alıyor

Bibliyografya

ALTINCI BÖLÜM

DOĞU AKDENİZ DÜNYASININ FETHİ HELLENİSTİK DEVLETLERLE SAVAŞLAR

M.Ö. 266-127

A.       MAKEDONİA İLE BİRİNCİ HARP

1.       Çatışmaya götüren sebepler ve ilk hadisler. Adria ve Illyria meseleleri, Illyria harpleri, Roma’nın Balkanlara ayak basması ve Makedonia

2.       Birinci Makedonia harbinin safhası

B.       MAKEDONİA İLE İKİNCİ HARP

1.       Çatışmaya götüren sebep ve vesileler

2.       ikinci Roma-Makedonia harbinin safhaları

3.       Makedonia ile yapılan Tempe sulhu ve neticeleri

C.       SURİYE DEVLETİ İLE HARP

1.       Harbe götüren sebepler ve vesileler

2.       Roma-Suriye harbinin safhaları

3.       Suriye ile yapılan Apameia sulhu ve neticeleri

D.       MAKEDONİA İLE ÜÇÜNCÜ HARP

1.       Harbin çıkmasına kadar Roma’nın Ege Doğusundaki Hellenistik devletlerle münasebetler.

2.       Harbe götüren sebepler ve vesileler

3.       Üçüncü Makedonia harbinin safhaları ve sonu

4.       Pydna muharebesinin neticesi ve tesirleri

D.       HELLENİSTİK DEVLETLERLE SON SAVAŞLAR VE İLHAKLAR

1.       Roma’nın Doğu politikasında kat’î değişmeler oluyor.

2.       Hellas’da da huzursuzluklar başlıyor

3.       Ege Doğusundaki büyük Hellenistik devletler ve Roma

4.       Pergamon devleti ve Roma

Bibiyografya


Orjinal Dili:
Türkçe
Fiziksel Özellikleri:
Ivory 70 gr kağıt, 428 sayfa, Metin dışında 17 harita ve 23 resim vardır.
ISBN:
978-975-16-0456-9
Baskı:
5. Baskı

 
Bu kategoride en çok satılan ürünler
Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı 1988 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI (Ord.Prof.)  
Osmanlı Devleti Teşkilâtından KAPUKULU OCAKLARI Cebeci, Topcu, Top Arabacıları, Humbaracı, Lağımcı Ocakları, Kapukulu Suvarileri II VIII. Dizi - Sa. 12a2 1988 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI (Ord.Prof.)  
Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları I 1988 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI (Ord.Prof)  
Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafet Resimlerimiz VII. Dizi,Sayı 36b, 1999 Süheyl ÜNVER (Ord. Prof. Dr.)  
Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal 1988 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI (Ord. Prof.)   

  Ürün Arama

Ayrıntılı ürün arama
 

 

  Sepetiniz

  Kargo
 
Sipariş ve Teslimat Şartları

  Siparişleriniz
Siparişinizin durumunu öğrenmek için lütfen aşağıdaki kutuya sipariş numaranızı giriniz.!


  Tavsiye Et
 
E-Mağazamızı aşağıdaki linki kullanarak arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz.

Tavsiye Et
[ Anasayfa [ Hakkımızda [ Bize Ulaşın [ Soru-Cevap [ Görüş/Öneri

Türk Tarih Kurumu E-Mağaza'nın Oluşturduğu İçerik Yazılı İzin Alınmadan Kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. © 2004 - 2014


E-Magaza Birimi: E-Magaza